HOME CLICK ME

Friday, 22 January 2016

அரசு வேலை வாய்ப்பு செய்தி- 2016

அரசு வேலை வாய்ப்பு செய்தி
ITI, ITI+APP, DIPLOMA முடித்த மாணவர்களே..

உடனே விண்ணப்பிக்கவும்....
விணப்பம் மற்றும் விவரங்கள் அறிய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் 

GOVT ITI RECRUITMENT - 2016