HOME CLICK ME

Tuesday, 11 July 2017

State level skill project competition - 30-06-2017

SKILL TRAINING - MAKE TAP WRENCH

திருச்சி அரசினர் தொழிற்பயிற்சி பொருத்துனர்  பயிற்சியாளர்கள்  சென்னை கிண்டி அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் 30-05-2017 அன்று நடைபெற்ற  மாநில அளவிலான SKILL PROJECT COMPETITION ல் கலந்து கொண்டனர் ...